Rätten att bli hörd ger kraft
att förändra

Bra vård skapas tillsammans. Tiden då patienter var passiva mottagare av vårdens tjänster är förbi. Säker, effektiv och personcentrerad vård skapas av vårdpersonal, patienter och anhöriga tillsammans.

Redovisning av resultat

Ta del av resultat från Nationell Patientenkät.

Resultat

Samordning och stöd

Inloggning och administration av Nationell Patientenkät.

Stödstruktur