Publicerad 11 augusti 2020

Presentationstypografi

När handläggare på SKR själva producerar material, används typsnitt
som finns som standard i de flesta datorer. Arial används till skärmbaserade applikationer som till exempel PowerPoint. Typsnitten ligger inlagda i våra Officemallar.

Arial

Arial används till exempel i rubriker och brödtext i PowerPoint-presentationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset