Publicerad 1 november 2022

Flertalet undersökningar pågår under hösten och vintern 2022

Just nu pågår flertalet undersökningar inom Nationell Patientenkät. Detta har lett till en del frågor både till SKR och regionerna då många personer samtidigt tillfrågas om att delta .

Under vecka 43 påbörjades ett utskick från Nationell Patientenkät via 1177 för att undersöka patienters upplevelse av det vårdbesök de gjort i närtid inom primärvården. Samtidigt pågår även undersökningar för besök gjorda inom habilitering och hjälpmedel, rehabilitering inom primärvård och öppen specialiserad sjukhusvård samt tolk och taltjänst.

Pågående undersökningar med ny metod

Den aktuella undersökning inom primärvården, som genomförs under oktober, november och början av december 2022, är inte en nationell gemensam undersökning utan sker endast inom de regioner som valt att medverka. Inte heller övriga pågående undersökningar, som är mindre i sin omfattning, är nationellt gemensamma utan för dessa deltar mellan 6-15 regioner. Sammanlagt har inbjudningar till att svara på Nationell Patientenkät gått ut till drygt 285000 respondenter via inkorgen på 1177.

Det är andra gången den nya metoden med inbjudningar via 1177-inkorgen används skarpt - tidigare år har inbjudningar skett via postala utskick. En första pilotundersökning med den nya metoden genomfördes tidigare i år inom Region Kalmar. Under våren 2022 genomfördes den första ordinarie nationella undersökningen enligt aktuellt förfarande inom psykiatrin.

Avisering och meddelande från 1177

Kontakten med respondenterna administreras av Inera som genom 1177 skickar aviseringar, till patienterna, via sms eller mejl, om att de har ett nytt meddelande i sin inkorg på 1177. I dessa meddelanden finns aldrig någon länk, utan endast ren text. När mottagaren loggar in på sitt 1177-konto och klickar på meddelandet står det en längre förklarande text om varför de får frågor om deras senaste besök och hur resultatet hanteras, samt en länk till enkäten. De som inte loggar in och svarar får ytterligare avisering med påminnelse. Personer som inte har ett aktivt konto på 1177 får istället en pappersenkät hemskickad via posten.

Samtida pågående bedrägeriförsök

Nyligen har det framkommit att flera personer har fått sms som ser ut att komma från 1177, dessa innehåller en länk. Tryck inte på några länkar om du är inte är säker på om ett sms eller mejl kommer från 1177. Du ska inte heller ge ut personlig information. Det är alltid säkrast att söka upp 1177.se i en webbläsare och logga in istället för att klicka på länkar i sms eller mejl. Sms från 1177 innehåller aldrig länkar.

Mer information

Så här ser aviseringar och meddelanden ut som skickas via 1177 Pdf, 155 kB.

Bedragare påstår att de är från 1177 (länk till 1177.se)