Publicerad 15 april 2024

Nationell formulärsamling på Vitalis i Göteborg

Den 15 maj kan du höra mer om Nationell formulärsamling på Vitalis, Nordens största konferens om hälso- och sjukvårdsfrågor. Presentationen hålls både live och sänds digitalt, så du kan ta del av den utan att vara på plats.

Nationell formulärsamling erbjuder nationellt kvalitetssäkrade och validerade formulär för att låta patienten skatta sin hälsa, sin symtom och besvär. Formulären finns tillgängliga för vårdpersonal i 1177 formulärhantering och besvaras av patienterna via 1177.

Biblioteket byggs ut successivt. Inledningsvis omfattar det ett 20-tal formulär, men kommer inom ett par år att innehålla upp emot 150 skattningsskalor.

Nationell formulärsamling är en del av systemet för kunskapsstyrning. Syftet är att öka användningen av patientrapporterade data inom hälso- och sjukvården.

På föreläsningen kan du höra mer om hur Nationell formulärsamling fungerar i praktiken, hur urvalet av nya formulär går till och vilken nytta det skapar i vårdmötet.

Vitalis arrangeras på Svenska mässan i Göteborg.

Vitalis

Nationell formulärsamling, ett nytt bibliotek av skattningsformulär i 1177 formulärhantering

Föreläsare: Hanna Emami från Inera och Peder Hofman-Bang från SKR.

Dag: Onsdag 15 maj 2024

Tid: 09:30–10:00

Lokal: A6

Konferensprogrammet