Publicerad 14 april 2022

Start för Nationell Patientenkät om patientupplevelsen av psykiatri

Under slutet av april börjar samtliga regioner skicka ut Nationell Patientenkät till patienter om deras upplevelse av den psykiatriska vården. De som under mars och april besöker den psykiatriska öppenvården, är inlagda inom slutenvården mellan mars och maj, eller tillhör rättspsykiatrisk öppen- eller slutenvård kan komma att tillfrågas.

Inbjudan att delta via 1177

Nytt för i år är att förfrågan om att delta skickas till inkorgen hos 1177, för patienter som har ett konto och aviseringar påslagna för sitt konto. Via en länk i meddelandet kommer man vidare till enkäten som finns översatt till flera språk. Patienter som behandlas inom rättspsykiatrisk slutenvård får en utskriven pappersenkät med posten och skickar sedan tillbaka den ifyllda enkäten.

Patienten får en förfrågan via sin inkorg hos 1177 om att delta i Nationell Patientenkät. Detta förutsätter att man har ett konto hos 1177 och att patienten tillåter att 1177 skickar notiser. Om man inte har ett konto på 1177 och har blivit utvald skickas istället en pappersenkät via posten.

Medverkan är frivillig och svaren är anonyma

Svar är anonyma och kommer inte att kunna kopplas till enskilda personer utan aggregeras. När resultaten återkopplas till vården är det inte möjligt att utläsa vem som svarat vad eller vilka patienter som deltagit.

Endast de som blivit inbjudna att delta kan svara på enkäten. Detta görs genom att logga in på det egna 1177-kontot. Har man inget konto skickas en inbjudan att svara via webben eller pappersenkät hem till patienten.

Varje person har sin unika upplevelse, därför är det viktigt att många deltar och gör sina röster hörda. Svaren används för att utveckla vården.

Mer information

Information om psykiatrienkäten till patienter

Om Nationell Patientenkät på flera språk

Kontaktuppgifter till regionernas kontaktpersoner för Nationell Patientenkät