Publicerad 4 november 2021

Jag har fått en enkät

Genom att delta i Nationell patientenkät är du med och förbättrar den svenska hälso- och sjukvården. Du kan genom din medverkan ge vården tillgång till viktig information.

Du som fått en inbjudan att delta i Nationell patientenkät och vill delta, klicka på nedanstående länk:

Jag vill svara på Nationell patientenkät

Patienters synpunkter är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell patientenkät får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att:

  • förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv
  • som ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter
  • som ett redskap för styrning och ledning.

Undersökningarna pågår i hela landet och du har blivit slumpmässigt utvald att delta, då du nyligen varit i kontakt med hälso- och sjukvården.

Länk till ett exempel på inbjudningsbrev. Pdf, 169 kB.

Tack för att du är med och bidrar!