Publicerad 23 januari 2024

Psykiatriundersökning våren 2022

Alla patienter eller vårdnadshavare som är i kontakt med psykiatrin under våren kan komma att slumpmässigt tillfrågas att delta i Nationell Patientenkät om psykiatrin.

Med start under våren 2022 börjar vi skicka meddelanden till de som slumpvis blivit utvalda att delta i Nationell Patientenkät via 1177. Det går till såhär:

  • Du får ett meddelande, en inbjudan att delta via 1177 med en direktlänk till enkäten.
  • Du behöver ha en inloggning till 1177 och tillåta att 1177 skickar notiser till dig.
  • Om du inte har ett konto på 1177 men har blivit utvald får du en pappersenkät via posten.

I enkäten får du svara på frågor om hur du upplevde din kontakt eller ditt besök. Enkäten finns översatt till flera språk. Dina svar är anonyma.

Rätten att bli hörd ger kraft att förändra

Dina erfarenheter är viktiga. Din upplevelse räknas och det är viktigt att du är med i undersökningen. När fler engagerar sig får vården tillgång till viktig information som ger förutsättningar att förbättra hälso- och sjukvården för alla. Resultaten från Nationell patientenkät används för att:

  • förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv
  • som ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter
  • ett redskap för styrning och ledning.

För patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård

Patienter inom rättspsykiatrisk slutenvård som inte har tillgång till internet får en enkät skickad till sig i pappersform med posten. När den är ifylld returneras den i ett bifogat kuvert.

Dina uppgifter skyddas

Du kan inte själv anmäla ditt deltagande. Endast de som fått en inbjudan kan delta. Att delta i undersökningarna är frivilligt. Inga resultat som återförs till verksamheterna kommer att kunna härledas till enskilda personer. Undersökningarna utförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.

Bra vård skapas tillsammans

Det här är en chans att påverka och ge återkoppling direkt till hälso- och sjukvården. Vi hoppas att du tar dig tid att göra det. När fler engagerar sig skapas förutsättningar att förbättra vården för alla.

Så loggar du in på 1177.se - 1177 Vårdguiden

Läs tidigare enkäter från Nationell Patientenkät

Information om Nationell Patientenkät på andra språk

Läs mer om juridik och rättslig grund