Publicerad 23 januari 2024

Tillfrågad om att besvara en enkät

Genom att delta i Nationell patientenkät är du med och förbättrar den svenska hälso- och sjukvården. Du kan genom din medverkan ge vården tillgång till viktig information.

Nationellt gemensamma undersökningar genomförs vartannat år inom primärvård, somatisk öppen- och slutenvård, akutmottagningar samt psykiatrisk öppen- och slutenvård. Om du besökt vården under en mätperiod kan du bli slumpmässigt utvald. Du får då en förfrågan om att besvara aktuell enkät.

Här kan du läsa mer om  mätperioder

Avisering via 1177

Med start under 2022 börjar vi skicka meddelanden till de patienter som slumpvis blivit utvalda att delta i Nationell Patientenkät via 1177. Det går till såhär:

  • Du får en avisering om att du har ett nytt meddelande i din 1177-inkorg. Denna avisering innehåller ingen länk.
  • Du behöver ha en inloggning till 1177 och tillåta att 1177 skickar notisert/aviseringar till dig.
  • För att ta del av meddelandet behöver du logga in på ditt 1177-konto och öppna meddelandet. I texten finns mer information om enkäten samt en direktlänk till enkäten.
  • Om du inte har ett konto på 1177 men har blivit utvald att delta, får du ett brev hem med inloggningsuppgifter, om du vill besvara enkäten digitalt. Du får även en pappersenkät via posten, om du vill svara analogt och skicka in dina svar.

Rätten att bli hörd ger kraft att förändra

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell patientenkät har patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Resultaten är också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Resultaten används för att:

  • förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv
  • som ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter
  • som ett redskap för styrning och ledning.

Dina uppgifter skyddas

Att delta i undersökningarna är frivilligt. Inga resultat som återförs till verksamheterna kommer att kunna härledas till enskilda personer. Undersökningarna utförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.

Exempel på postalt brev

Om du inte har en inloggning på 1177 och tillåter att 1177 skickar aviseringar till dig skickas ett brev samt en pappersenkät till dig på posten.

Länk till ett exempel på inbjudningsbrev. Pdf, 169 kB.