Publicerad 22 februari 2024

Vanliga frågor om Nationell patientenkät

Här hittar du svar på några vanliga frågor om Nationell patientenkät. Klicka på relevant fråga så fälls svaret ut i en textruta.

 • Vad är syftet med Nationell patientenkät?

  Nationell patientenkät syftar till att stärka patienternas ställning och få underlag till förbättringar av verksamheterna utifrån patienternas perspektiv.

  Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är en viktig källa till förbättring och utveckling. Nationell patientenkät riktar sig till dem som nyligen varit i kontakt med vården. I undersökningen ombeds patienten att utvärdera det senaste besöket. Frågorna handlar bland annat om delaktighet, bemötande och tillgänglighet.

  Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården, och som ett redskap för styrning och ledning.

 • Spelar det någon roll om jag svarar?

  Ja, det spelar stor roll om du svarar! Dina svar är viktiga och kan inte ersättas av någon annans. Med ett högt deltagande får vi en mer sanningsenlig bild av vården och vilka förbättringar som behövs. Dina svar hjälper till att göra vården bättre. Du kan ge vården tillgång till viktig information.

 • Måste jag svara på enkäten?

  Det är frivilligt att delta i undersökningen, inbjudan är endast en förfrågan. Vill man inte vara med i undersökningen så behöver man inte svara på enkäten. Men ju fler som deltar desto mer sanningsenligt kommer resultatet att bli, därför är det viktigt att så många som möjligt deltar i undersökningen. I enkäten kan du ge direkt återkoppling till vården – ta chansen!

 • Hur får jag en enkät?

  De patienter som varit i kontakt med vården nyligen har möjligheten att bli slumpmässigt utvalda till att få förfrågan om att delta i undersökningen. Inbjudan går i första hand ut via inkorgen på 1177 med en direktlänk till enkäten. För att få en inbjudan via 1177 behöver du godkänna aviseringar från 1177. Om du inte har godkänt aviseringar från 1177 kommer du istället att få en pappersenkät via posten med ett returkuvert.

  Så här kan ett brev med inbjudan se ut (PDF) Pdf, 169 kB.

 • Kan jag svara på andra språk än svenska?

  Ja, det kan du göra. Enkäterna är översatta till engelska, arabiska, farsi, finska, franska, spanska och somaliska. Man får tillgång till enkäter på olika språk via webben.

 • Finns det information på andra språk?

  Ja, det finns information på svenska och ytterligare sju språk; arabiska, engelska, spanska, farsi, franska, somaliska och finska.

  Information in other languages

 • Varför vill ni bara ha information om min senaste kontakt med vården?

  Frågorna rör ditt senaste besök för att det ger en bild över hur vården ser ut i dagsläget.

 • Hur gör jag för att få delta?

  Alla patienter som varit i kontakt med vården kommer inte att få en enkät. Urvalet är slumpmässigt, det är alltså inte säkert att man får en inbjudan trots att man vill vara med. Ett slumpmässigt urval är en metod för att underlaget ska vara representativt för Sveriges befolkning.

 • Hur gör jag för att slippa delta?

  Om du inte vill delta i undersökningen, är det bara för dig att låta bli att svara på enkäten eller de påminnelser om att svara som skickas till dig.

 • Vart vänder jag mig med synpunkter på vården?

  Har du synpunkter på den vård du har fått, vänd dig i första hand till mottagningen eller avdelningen du haft kontakt med. På 1177.se finns uppgifter om fler vägar att lämna synpunkter eller klagomål.

  Om du inte är nöjd med vården, 1177

 • Kan barn få en enkät?

  Ja, men om barnet är under 15 år är det vårdnadshavarna som får en enkät att besvara. Enkäten skickas till barnets inkorg på 1177 eller barnets folkbokföringsadress. Frågorna är riktade till vårdnadshavaren, inte till barnet, men hen kan gärna besvara enkäten tillsammans med barnet.

 • Får jag någon belöning eller ersättning?

  Nej, ingen ersättning eller belöning utgår för att delta i undersökningen.

 • Hur behandlas mina personuppgifter?

  Dina svar är anonyma. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter inom ramen för Nationell patientenkät är att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

  Relationen mellan vårdgivare och undersökningsföretag regleras i ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, där det är reglerat hur företaget får hantera personuppgifterna. Personuppgiftsansvaret ligger dock alltjämt på vårdgivaren.

  Information om hanteringen av personuppgifter

 • Var kan jag se resultat från tidigare undersökningar?

  För att ta del av resultat från tidigare genomförda undersökningar gå till resultat.

  Ta del av resultatet från genomförda mätningar