Publicerad 28 april 2021

Beställa en undersökning

När en undersökning ska genomföras inom ramen för NPE avropar beställarna uppdrag från aktuellt ramavtal. Regionerna är beställare och avropsberättigade och SKR är avtalsförvaltare.

Vid avrop i ramavtal del 1 - Postal metod

Vid undersökningar inom ramavtal del 1 sker avrop med fastställda mallar.

Representerar du en verksamhet inom hälso- och sjukvården och ser ett behov av att fånga patienterfarenheter genom Nationell Patientenkät? Ta då kontakt med ditt din regions kontaktperson för Nationell Patientenkät så hjälper de dig vidare.

Kontakt regionerna

Vid avrop i ramavtal del 2 - Flexibla metoder

Ramavtalet är uppdelat i fyra olika anbudsområden A, B, C samt D. I anbudsområde A,B samt D finns det ett antal rangordnade leverantörer och nummer ett tillfrågas först via fastställda mallar. I anbudsområde C ställs avropsförfrågan till de tre upphandlade leverantörerna och sk. förnyad konkurrensutsättning tillämpas. Leverantörerna svarar med ett anbud. Anbuden utvärderas enligt satta kriterier och beslut om vinnande anbud tilldelas. SKR tillhandahåller fastställda mallar för avrop.