Publicerad 15 april 2024

Kontakt med Nationell patientenkät eller Nationell formulärsamling

För frågor om Nationell patientenkät (NPE), vänd dig i första hand till regionernas kontaktpersoner, se meny till höger. Om du har frågor som rör Nationell formulärsamling, använd kontaktformuläret här nedanför.

Om du har frågor som rör Nationell formulärsamling så använder du kontaktformuläret.