Publicerad 28 maj 2024

Nationell formulärsamling

Nationell formulärsamling är ett bibliotek med kvalitetssäkrade digitala formulär för att samla in patientdata. Tjänsten tillhandahålls av SKR och Inera via 1177 e-tjänster. Den kan integreras med alla regioners journalsystem.

Att låta patienterna själva skatta sin sjukdom eller hälsa inför och efter vård och behandling är ett bra sätt att mäta resultat, samtidigt som det stärker patientens delaktighet och bidrar till en mer personcentrerad vård.

Nationell formulärsamling är ett bibliotek av kvalitetssäkrade skattningsformulär i tjänsten 1177 formulärhantering. Alla formulär i tjänsten är validerade, fria att använda och rekommenderade i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Stärker patientens röst

Ett bibliotek med nationellt kvalitetssärkade formulär förbättrar möjligheten att följa upp hur effektivt vården bedrivs i landet, det säkrar att patienterna följs upp på rätt sätt, och att deras upplevelser beaktas i vårdmöten och behandling.

Nationell formulärsamling omfattar till en början enbart utfallsmått, eller PROM (Patient Reported Outcome Measures). I förlängningen kommer den även att innehålla erfarenhetsmått, PREM (Patient Reported Experience Measures), det vill säga mått på hur patienter upplever aspekter av vården som tillgänglighet, delaktighet och bemötande.

Film: Varför behövs Nationell formulärsamling i vården?

Varför behövs Nationell formulärsamling? Vilken nytta gör den i vården? Cecilia Svanborg, medicine doktor, psykiater, leg psykoterapeut, registerhållare för Svenska internetbehandlingsregistret
SibeR, och ledamot i referensgruppen för Nationell formulärsamling, svarar på frågor.

Film: Så fungerar Nationell formulärsamling

Peder Hofman-Bang har ansvarat för arbetet med Nationell formulärsamling på SKR. I den här filmen berättar han kort vad Nationell formulärsamling är, varför det är bra att använda den och hur tjänsten fungerar.

Informationsansvarig

  • Karin Vriste
    Handläggare