Publicerad 21 februari 2024

Formulärbibliotek

Här publiceras inom kort formulärbeskrivningar för de första formulären som implementeras i Nationell formulärsamling. Biblioteket byggs ut successivt i samband med att nya formulär lanseras och kan komma att omfatta beskrivningar av ett par hundra formulär inom några år.

Nationell formulärsamling har licens för alla formulär som innebär att det är fritt att använda för all vårdpersonal med behörighet att skicka och ta emot formulär via 1177 formulärhantering.

Formulär tillgängliga från slutet av mars

Nationell formulärsamling är tillgänglig i 1177 formulärhantering från slutet av mars. Då finns följande formulär i biblioteket:

 • AUDIT, alkoholvanor
 • Catquest-9SF, inför och efter kataraktoperation
 • CIA, psykosociala effekter av ätstörningar
 • EDE-Q, ätstörningar
 • EQ-5D-5L, övergripande hälsoenkät
 • HOOS, artros och skador i höftleden
 • KOOS, artros och skador i knäleden
 • Rand-36, övergripande hälsoenkät
 • VARIShort, åderbråck i benen

Kommande formulär

NPO Psykisk hälsa

NPO Rörelseorganens

sjukdomar

NPO Lung-och allergisjukdomar

 • MADRS-S
 • ISI
 • PHQ-9
 • ASRS
 • DUDIT
 • GAD-7
 • TLFB
 • WHODAS
 • PDSS-SR
 • DSHI-9
 • SPIN
 • DASH/Quick DASH
 • ODI
 • HOOS12
 • KOOS12
 • PRWE
 • WOOS
 • NDI
 • SMFA
 • SEFAS

 

 

 

 

 

 • mMRC-dyspnéskalan
 • COPD Assessment Test (CAT, KAT)
 • Asthma Control Test (ACT) /Astma kontrolltest (AKT)

Kriterier för prioritering av formulär

Prioriteringen av formulär görs av en referensgrupp som utsetts av Nationell samverkansgrupp Data och analys (NSG DA), med specialister inom PROM (utfallsmått) och en patientföreträdare.

Prioriteringen sker utifrån följande kriterier:

 • Bred användbarhet inom vården
 • Frekvens i användande idag
 • Sjukdomens dignitet (allvarlig/volym/kostnad)
 • Kvalitetssäkrad skala (validitet och reliabilitet)
 • Enkelhet att förstå, tolka och använda
 • Tillgänglig kunskap och dokumentation
 • Enkelhet i design
 • Juridisk enkelhet (licens- och formkrav m.m.)
 • Kostnad

Vill du lämna förslag på nytt formulär?

Om du vill lämna förslag på ett nytt formulär till biblioteket, använd kontaktformuläret nedan. Motivera gärna ditt förslag utifrån de kriterier som referensgruppen använder för sin prioritering (se ovan).

Informationsansvarig

 • Karin Vriste
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.