Publicerad 11 juni 2024

Om formulären i Nationell formulärsamling

Nationell formulärsamling byggs ut successivt och kan komma att omfatta upp emot 150 formulär inom ett par år. En referensgrupp med experter svarar för prioriteringen av formulär, i dialog med Nationella programområden (NPO).

Formulären är fria att använda för all vårdpersonal med behörighet att skicka och ta emot formulär via 1177 formulärhantering. I de fall det krävs har Nationell formulärsamling löst licens eller ingått annan överenskommelse med rättighetshavaren.

Kommande formulär

NPO Psykisk hälsa

NPO Rörelseorganens

sjukdomar

Övriga

ASRS

DUDIT

GAD-7

TLFB

WHODAS
PDSS-SR
DSHI-9
SPIN

SEFAS

EQ-5D-5Y

EQ-5D-3L

Kriterier för prioritering av formulär

Prioriteringen av formulär görs av en referensgrupp som utsetts av Nationell samverkansgrupp Data och analys (NSG DA), med specialister inom PROM (utfallsmått) och en patientföreträdare.

Prioriteringen sker utifrån följande kriterier:

 • Bred användbarhet inom vården
 • Frekvens i användande idag
 • Sjukdomens dignitet (allvarlig/volym/kostnad)
 • Kvalitetssäkrad skala (validitet och reliabilitet)
 • Enkelhet att förstå, tolka och använda
 • Tillgänglig kunskap och dokumentation
 • Enkelhet i design
 • Juridisk enkelhet (licens- och formkrav m.m.)
 • Kostnad

Har du synpunkter på ett formulär eller vill föreslå ett nytt?

Har du synpunkter på ett formulär i biblioteket eller vill föreslå ett nytt formulär, använd kontaktformuläret nedan. Motivera gärna ditt förslag utifrån de kriterier som referensgruppen använder för sin prioritering (se ovan).

Informationsansvarig

 • Karin Vriste
  Handläggare