Publicerad 29 april 2024

COPD Assessment Test (CAT)

Syftet med CAT är att mäta den inverkan som kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har på patientens välbefinnande och dagliga liv. Resultatet kan användas av patient och vårdgivare för att förbättra vården och optimera behandlingen mot KOL.

Copyright: COPD Assessment Test and CAT logo is a trademark of the GlaxoSmithKline group of companies. ©2009 GlaxoSmithKline. All rights reserved.

Version: CAT

Licens: För detta formulär behövs ingen licens. Det är fritt att använda för all vårdpersonal med behörighet att skicka och ta emot formulär via 1177 formulärhantering.

Målgrupp: Vuxna

Beskrivning

COPD står för Chronic obstructive pulmonary disease, vilket är den engelska benämningen på KOL.

COPD Assessment Test består av åtta frågor om symtom, begränsningar i den dagliga livsföringen samt trygghet, sömn och energinivå. Frågorna utgörs av påståenden som patienten ska ta ställning till utifrån alternativ på en sexgradig skala, från inte alls/aldrig till mycket/ständigt etc, där det mest gynnsamma alternativet ger 0 poäng och det minst gynnsamma alternativet ger 5 poäng.

Genomförande

Patienten instrueras att ange det svarsalternativ för varje fråga som bäst beskriver hur hen för närvarande mår och att endast välja ett svar för varje fråga.

Namn på formuläret som invånaren/patienten ser: Frågor om symtom vid KOL.

Tolkning

Poängen för de åtta frågorna räknas samman. Högsta möjliga poäng är 40.

Styrgruppen för utvecklingen av CAT har föreslagit behandlingsåtgärder för olika scenarion enligt nedanstående tabell.

Tabell 1. Förslag till behandlingsåtgärder för olika scenarion.

Poäng och grad av påverkan

Bred klinisk bild om hur KOL påverkar patienten utifrån CAT-poäng

Möjliga behandlingsåtgärder

 

>30

Mycket hög påverkan


Tillståndet förhindrar patienterna från att göra allt de skulle vilja och de har aldrig några bra dagar. Om de klarar att ta ett bad eller en dusch, tar det mycket lång tid. De kan inte gå hemifrån för någon typ av nöje eller för att handla och kan heller inte utföra hushålls-arbete.

Många gånger kan de inte ta sig långt från sängen eller stolen. De känner sig invalidiserade.

Det finns stort utrymme för förbättringar. Utöver de rekommendationer som anges

nedan för patienter med låga till medelhöga CAT-poäng kan man även överväga:

 • Remiss till specialistvård (om du är läkare inom primärvården)

Överväg också:

 • Ytterligare läkemedelsbehandling
 • Remiss till lungrehabilitering
 • Använd de bästa metoderna för att minimera och hantera riskerna för exacerbationer


>20

Hög påverkan

KOL förhindrar patienterna från att göra det mesta av det de skulle vilja göra. De blir andfådda av att gå omkring hemma eller när de tvättar sig eller klär sig. De kan bli andfådda av att prata. Hostan gör att de blir trötta och symtomen i bröstet stör nattsömnen de flesta nätterna. Att motionera känns osäkert och allt de gör kräver en kraftansträngning. De är rädda, har ofta panikkänslor och känner inte att de har kontroll över sin sjukdom

 

10–20

Medelhög påverkan


KOL är ett av patienternas största problem. De har några bra dagar per vecka, men har upphostningar de flesta dagarna och drabbas av en eller två exacerbationer per år. De är andfådda de flesta dagar och vaknar oftast med tryck över bröstet eller med väsljud. De blir andfådda när de böjer sig och det tar lång tid för dem att gå uppför en trappa. Hushållsarbetet går antingen mycket långsamt, eller så måste de ta pauser och vila.

Det finns utrymme för förbättringar – optimera omhändertagandet. Utöver de rekommendationer som anges nedan för patienter med låga CAT-poäng kan man även överväga:

 • Granska befintlig underhållsbehandling – är den optimal?
 • Remiss till lungrehabilitering
 • Använd de bästa metoderna för att minimera och hantera riskerna för exacerbationer
 • Se över förvärrande faktorer – röker patienten fortfarande?

<10

Låg påverkan

De flesta dagarna är bra, men KOL orsakar en del problem och förhindrar människor från att göra en eller ett par saker som de skulle vilja göra. De hostar vanligtvis flera gånger om

dagen och blir andfådda när de idrottar och när de bär tungt. De måste sänka farten eller stanna och vila när de går uppför en backe eller om de går fort på plan mark. De blir lätt utmattade.

 • Rökstopp
 • Årliga influensavaccinationer
 • Minska exponering för riskfaktorer som kan leda till exacerbationer
 • Val av lämplig behandling efter ytterligare klinisk bedömning

Informationsansvarig

 • Karin Vriste
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.