Publicerad 29 april 2024

Cataract Assessment Patient Questionnaire 9 Short Form (Catquest 9SF)

Syfte: Catquest-9SF är ett självskattningsformulär som används för att mäta synrelaterad livskvalitet hos personer som lider av grå starr (katarakt) och har genomgått en gråstarr-operation.

Copyright: Reviderad 2007. Validerad på nytt 2011. För mer information hänvisas till Nationella Kataraktregistret

Version: 2009

Licens: För detta formulär behövs ingen licens. Det är fritt att använda för all vårdpersonal med behörighet att skicka och ta emot formulär via 1177 formulärhantering.

Målgrupp: Vuxna 20–100 år

Beskrivning

Catquest-9SF är en förkortning av Cataract Assessment Patient Questionnaire 9 Short Form. Formuläret är utformad för att bedöma hur grå starr och behandling av sjukdomen påverkar en persons syn och livskvalitet. Den kan användas av ögonläkare och forskare för att utvärdera resultatet av gråstarr-operationer och behandling. Det ger också möjlighet att följa förändringar över tid och hur de påverkar patientens livskvalitet.

Catquest-9SF består av två övergripande frågor om synförmåga och sju frågor om specifika situationer. Respondenten väljer svarsalternativ på en fyrgradig skala enligt nedan, eller alternativet kan inte ta ställning.

  • Upplever du att din nuvarande synförmåga på något sätt ger dig besvär i det dagliga livet? Frågan besvaras med inga besvär, vissa besvär, stora besvär eller mycket stora besvär.
  • Är du nöjd eller missnöjd med din nuvarande synförmåga? Frågan besvaras med mycket missnöjd, ganska missnöjd, ganska nöjd eller mycket nöjd.
  • Har du på grund av din synförmåga besvär med följande aktiviteter? (Läsa tidning, känna igen ansikten, läsa prislappar, gå på ojämn mark, handarbeta, läs textremsan på TV, ägna sig åt fritidsintresse.) Frågan besvaras med inga besvär, vissa besvär, stora besvär eller mycket stora besvär.

Frågorna avser respondentens situation under de senaste fyra veckorna inför en operation eller tre månader efter operation.

Catquest är ett validerat instrument utvecklat för grå starr, men även validerat för andra ögonsjukdomar såsom hornhinnesjukdom och torra ögon.

Genomförande

Respondenten instrueras att försöka skilja ut de hinder som synförmågan skapar från andra besvär, som till exempel ledbesvär eller yrsel. Svarsalternativen ska ses som lika stora delar på en skala, från svårast till lättast besvär på grund av synen när det gäller att utföra olika aktiviteter.

Om respondenten använder glasögon gäller frågorna hur stora synbesvären är med glasögon.

Namn på formuläret som invånaren/patienten ser: Frågor om din syn.

Tolkning

Svarsalternativen poängsätts 1–4, där det minst gynnsamma alternativet får 1 poäng och det mest gynnsamma får 4 poäng. Genomsnittspoängen för de nio frågorna utgör resultatet. Det patientrapporterade utfallet utgörs av differensen mellan skattningen före och efter operation eller behandling.

Versioner

Catquest-9SF har utvecklats från Catquest, som omfattar 24 frågor.

Referenser

Lundström M, Fregell G, Sjöblom A. Vision related daily life problems in patients waiting for a cataract extraction. British Journal of Ophthalmology 1994;78:608-611

Lundström M, Roos P, Jensen S, et al. Catquest questionnaire for use in cataract surgery care: description, validity, and reliability. J Cataract Refract Surg. 1997 Oct;23(8):1226-36

Lundström M, Stenevi U, Thorburn W, et al. Catquest questionnaire for use in cataract surgery care: assessment of surgical outcomes. J Cataract Refract Surg. 1998 Jul;24(7):968-74

Lundström M, Pesudovs K. Catquest-9SF patient outcomes questionnaire: nine-item short-form Rasch-scaled revision of the Catquest questionnaire. J Cataract Refract Surg. 2009 Mar;35(3):504-13

Lundstrom M, Behndig A, Kugelberg M, et al. The outcome of cataract surgery measured with the Catquest-9SF. Acta Ophthalmol. 2011 Dec;89(8):718-23

Grimfors M, Lundström M, Hammar U, et al. Patient-reported visual function outcome in cataract surgery: test-retest reliability of the Catquest-9SF questionnaire. Acta Ophthalmol. 2020 Dec;98(8):828-832

Mer information

Om Catquest-9SF på Mapi Research TrustNationellt kliniskt kunskapsstöd Katarakt

Informationsansvarig

  • Karin Vriste
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.