Publicerad 24 april 2024

Clinical Impairment Assessment Questionnaire (CIA)

Syfte: CIA är avsedd att underlätta den kliniska bedömningen av patienter både före och efter behandling av ätstörningar. Syftet är att ge en indikation på graden av den psykosociala försämring som en ätstörning kan ge upphov till.

Copyright: Bohn and Fairburn (2008), svensk översättning och bearbetning av Elisabeth Welch och Ata Ghaderi.

Version: CIA 3.0

Licens: Nationell formulärsamling har licens för detta formulär som innebär att det är fritt att använda inom klinisk vård för all vårdpersonal med behörighet att skicka och ta emot formulär via 1177 formulärhantering. För forskningsstudier krävs egen överenskommelse.

Målgrupp: Från 18 år

Beskrivning

Ätstörningar har djupgående effekter på individens psykosociala situation. CIA utvecklades för att mäta funktionsnedsättning inom livsområden som ofta påverkas av en ätstörning, som humör och självuppfattning, kognitiv funktion, social funktion och arbetsprestation. Den har normerats på svenska för vuxna i åldern 18–66 år.

Formuläret omfattar 16 frågor inom tre kategorier av psykosocial problematik:

  • Personlig försämring (frågorna 2, 8, 9, 11, 14, 16)
  • Social försämring (frågorna 3, 7, 10, 12, 15)
  • Kognitiv försämring (frågorna 1, 4, 5, 6, 13)

Frågorna avser patientens upplevelse under de senaste 28 dagarna och besvaras utifrån en fyrgradig skala från Inte alls (0 poäng) till Mycket (3 poäng).

Genomförande

Formuläret är utformad för att fyllas i omedelbart efter att patienten har fyllt i Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q), för att patienten ska ha ätstörningssymtomen under de senaste 28 dagarna i färskt minne.

Instruktioner till patienten: Var vänlig och sätt ett ”X” i den kolumn som bäst beskriver hur dina matvanor, din träning eller hur du känner kring ditt ätande, din figur eller vikt har påverkat ditt liv under de senaste 28 dagarna. Tack.

Namn på formuläret som invånaren/patienten ser: Frågor om funktion vid ätstörning.

Tolkning

Varje fråga kan generera mellan 0 och 3 poäng. Högsta möjliga totalpoäng är 48, och högre poäng indikerar större påverkan på psykosocial funktion. En totalpoäng på 16 och över indikerar att ätstörningen gett en kliniskt signifikant påverkan på funktion. Minst tolv av frågorna måste vara besvarade för ett giltigt resultat.

Kliniska percentilrankningar presenteras också och visar poängen i jämförelse med personer med ätstörningar (anorexi, bulimi och ej specificerad ätstörning). Högre poäng och percentiler indikerar högre grad av försämring. Poäng på eller över den 38:e percentilen indikerar kliniskt signifikanta försämringar (som definieras av råpoäng = 16) och indikerar att patienten har högre poäng än 38 procent av personer med ätstörning.

Observera att fråga 4 är valfri. Om patienten inte besvarar frågan, kommer det saknade värdet att ersättas med det beräknade medelvärdet för den totala poängen eller för poängen i delområdet Kognitiv försämring.

Versioner

- - -

Referenser

Bohn, K., Doll, H. A., Cooper, Z., O'Connor, M., Palmer, R. L., & Fairburn, C. G. (2008). The measurement of impairment due to eating disorder psychopathology. Behaviour research and therapy, 46 (10), 1105-1110.

Bohn K, & Fairburn CG. (2008). Clinical Impairment Assessment Questionnaire (CIA 3.0). In Fairburn CG. Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. New York: Guilford Press.

Mer information

- - -

 

Informationsansvarig

  • Karin Vriste
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.