Publicerad 23 januari 2024

Tidigare enkäter

Här finns exempel på tidigare enkäter som genomförts inom ramen för Nationell patientenkät.