Publicerad 23 januari 2024

Beställa en undersökning

När en undersökning ska genomföras inom ramen för Nationell patientenkät avropar beställarna uppdrag från aktuellt ramavtal. Regionerna är beställare och avropsberättigade och Sveriges Kommuner och Regioner är avtalsförvaltare.

Vid avrop i ramavtal Nationell patientenkät – Insamling av patienterfarenheter

Vid undersökningar inom Nationell patientenkät – Insamling av patienterfarenheter sker avrop med fastställda mallar. Inom ramavtalet görs avrop inom såväl obligatoriska som frivilliga nationellt gemensamma undersökningar.

Kontakt regionerna

Vid avrop i ramavtal Flexibla metoder

Ramavtalet är uppdelat i fyra olika anbudsområden A, B, C samt D. I anbudsområde A, B samt D finns det ett antal rangordnade leverantörer och nummer ett tillfrågas först via fastställda mallar. I anbudsområde C ställs avropsförfrågan till de tre upphandlade leverantörerna och så kallad förnyad konkurrensutsättning tillämpas. Leverantörerna svarar med ett anbud. Anbuden utvärderas enligt satta kriterier och beslut om vinnande anbud tilldelas. Sveriges Kommuner och Regioner tillhandahåller fastställda mallar för avrop.

Representerar du en verksamhet inom hälso- och sjukvården och ser ett behov av att fånga patienterfarenheter genom Nationell patientenkät? Ta då kontakt med ditt din regions kontaktperson för Nationell patientenkät så hjälper de dig vidare.

Kontaktpersoner i regionerna