Publicerad 15 april 2024

Informationsmaterial för regioner

Informationsmaterial för Nationell Patientenkät (NPE) finns tillgängligt för de verksamheter som ska medverka eller har medverkat i undersökningarna inom Nationell Patientenkät.

Till höger i menyn finns sidor med kommunikationsmaterial.

  • På sidan Gemensamt NPE-material finns filer utan regionernas logotyper.
  • På sidan Standardiserade vårdförlopp cancer finns länk till ett vykort regioner kan beställa tryck av.
  • I de 21 regionspecifika mapparna finns regionernas egna material.

Vid frågor om materialet, kontakta Regionens kontaktperson