Publicerad 8 november 2022

Nationellt gemensamma undersökningar

Regionledningarna har beslutat att gemensamt genomföra undersökningar vartannat år inom de verksamhetsområden som återfinns i tabellen nedan.

Tidplan för nationellt gemensamma undersökningar

Mätningar 2022-2024

Mätning

2022

2023

2024

2025

Primärvård


Höst


Höst

Akutmottagningar

Höst


Höst


Specialiserad* somatisk
öppen- och slutenvård


Vår


Vår

Specialiserad* psykiatrisk
öppen- och slutenvård

Vår


Vår


Beslut om undersökningar

Regionledningarna kan under perioden besluta om att genomföra nationellt gemensamma undersökningar oftare eller inom fler områden. Dessa kommer att visas på denna tidplan.

De angivna tiderna ovan är perioden då mätning genomförs. Först efter insamling och sammanställning offentliggörs resultaten.

*Hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård.