Publicerad 2 maj 2023

Nationellt gemensamma undersökningar

Regionledningarna har beslutat att gemensamt genomföra undersökningar vartannat år inom de verksamhetsområden som återfinns i tabellen nedan.

Tidplan för nationellt gemensamma undersökningar

Mätningar 2023–2026

Nationella undersökningar 2023–2026

Nationella undersökningar

2023

2024

2025

2026

Specialiserad* somatisk öppen- och slutenvård

Vår

Vår

Primärvård

Höst

Höst

Akutmottagningar

Höst

Höst

Specialiserad* psykiatrisk öppen- och slutenvård

Vår

Vår

Standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF)

Varje månad

Varje månad

Varje månad

Varje månad

Beslut om undersökningar

Regionledningarna kan under perioden besluta om att genomföra nationellt gemensamma undersökningar oftare eller inom fler områden.

De angivna tiderna ovan är perioden när undersökningen genomförs. Först efter insamling och sammanställning offentliggörs resultaten.

*Hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård.