Publicerad 9 november 2021

Nationellt gemensamma undersökningar

Regionledningarna har beslutat att gemensamt genomföra undersökningar vartannat år inom de verksamhetsområden som återfinns i tabellen nedan.

Tidplan för nationellt gemensamma undersökningar

Mätningar 2020-2021

Mätning

Vår 20

Höst 20

Vår 21

Höst 21

Primärvård
X

Akutmottagningar


XSpecialiserad*
somatisk
öppen- och slutenvårdXSpecialiserad*
psykiatrisk
öppen- och
slutenvård

Mätningar 2022-2023

Mätning

Vår 22

Höst 22

Vår 23

Höst 23

Primärvård
X

Akutmottagningar


XSpecialiserad*
somatisk
öppen- och slutenvård

X
Specialiserad*
psykiatrisk
öppen- och
slutenvård

X
Regionledningarna kan under perioden besluta om att genomföra nationellt gemensamma undersökningar oftare eller inom fler områden. Dessa kommer att visas på denna tidplan.

*Hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård.