Publicerad 15 april 2024

Tidplan för nationella undersökningar

Regionledningarna har beslutat att gemensamt genomföra nationella undersökningar inom ett antal verksamhetsområden enligt tidplanen nedan. Regionledningarna kan besluta om att genomföra undersökningar oftare eller inom fler områden.

Specialiserad* somatisk öppen- och slutenvård

Genomförs på våren, ojämna år. Resultat för undersökningen 2023 publicerades 2023-10-12.

Primärvård

Genomförs på hösten varje år, varav jämna år är frivilligt för regionerna att delta i. Resultat för undersökningen 2023 publiceras 2024-02-14. Resultat för den frivilliga undersökningen 2024 publiceras 2025-02-27.

Akutmottagningar

Genomförs på hösten, jämna år. Resultat från mätningen 2024 publiceras 2025-03-03.

Specialiserad* psykiatrisk öppen- och slutenvård (VUP, BUP, rättspsyk)

Genomförs på våren, jämna år. Resultat från mätningen 2024 publiceras 2024-09-23.

Standardiserade vårdförlopp inom cancervård

Genomförs löpande och kvartalsvis varje år. Resultat från mätningarna 2023 publiceras 2023-09-25, 2023-11-27, 2024-02-26, 2024-05-27. Resultat från mätningarna 2024 publiceras 2024-09-30, 2024-12-02, 2025-03-03, 2025-06-02.

*Hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård.