Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

  • Fortsatt ökade kostnader för hyrpersonal i vården

    Första halvåret 2022 ökade regionernas kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården jämfört med samma period i fjol. Ökningen beror delvis på ihållande pandemieffekter. Nyhet Arbetsgivarfrågor, Hälsa och sjukvård Personal- och kompetensförsörjning
  • Fler lägesbilder i arbetet mot våldsbejakande extremism

    Allt fler kommuner har tagit fram lokala lägesbilder för att motverka våldsbejakande extremism. Kommunerna har därmed utvecklat och stärkt det förebyggande arbetet de senaste åren. Nyhet Demokrati Trygghet och säkerhet

SKR i debatten

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR