Världens mest innovativa och omtänksamma välfärd

För att kommuner och regioner ska klara dagens och morgondagens utmaningar krävs långsiktiga planeringsförutsättningar, attraktiva arbetsgivare och smarta digitala lösningar.

Ett klassrum med en lärare och två barn

I fokus

Aktuellt

Sveriges Kommuner och Regioner

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vår uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom.

Huvudnavigering