Publicerad 25 augusti 2023

Chef- och ledarskap

SKR erbjuder medlemmarna expertkunskap, intressebevakning och stöd inom chefs- och ledarskapsområdet. Vi arbetar med frågor som rör det professionella ledarskapet och bevakar aktuell forskning inom området.

Chefens främsta uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att nå verksamhetens mål.

Ett bra ledarskap är avgörande för välfärdens möjlighet att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare. Ledarskapet skapar förutsättningar för att medarbetarna att göra sitt bästa och har betydelse för deras hälsa.

Uppföljning och analys av arbetsgivarpolitik

Toppledarprogrammet 2023-2024

SKR:s toppledarprogram är ett unikt program för dig som hög chef i politiskt styrd verksamhet. Det syftar till att stärka deltagaren i att klara välfärdsuppdraget genom att tolka och hantera utmaningar på olika systemnivåer och genom det egna ledarskapet. Samtidigt ges möjlighet att bygga ett värdefullt nätverk med andra chefer.

Utöver att stärka deltagaren i sin utveckling som ledare erbjuder programmet en plattform för utveckling av deltagarens verksamhet. Stöd ges för att arbeta konkret med deltagarens dilemman och förändringsbehov i den egna organisationen.”

Anmälan är öppen till och med 15 maj 2023.

Program, anmälan Toppledarprogrammet 2023-2024

Ny i ditt uppdrag som kommundirektör?

SKR vill att du ska lyckas i rollen som kommundirektör och bjuder därför in dig till fyra utbildningsdagar. Du är varmt välkommen till denna introduktionsutbildning i din nya roll. Vi tror och hoppas att den kan stödja dig i din utveckling och kompetens som kommundirektör.

Anmälan är öppen till och med 9 oktober 2023.

Program, anmälan Kommundirektör och ny i ditt uppdrag

Friskare arbetsplatser

På friska arbetsplatser jobbar ledning och personal systematiskt med både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. På Suntarbetsliv finns stöd och verktyg för dig som är chef.

Suntarbetsliv

Frågor och svar om OSA-föreskriften

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Persson Melin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.