Publicerad 22 mars 2021

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, lönepolitik

Lönepolitiken är en investering i medarbetarna och utgör ett av dina mest kraftfulla instrument för att förbättra verksamheten och nå dess uppsatta mål.

Som förtroendevald omfattar ditt ansvar för lönepolitiken en rad känsliga avvägningar. Löner står för runt 70 procent av en kommuns eller en regions verksamhetsbudget - oavsett storlek. För en organisation med 1 000 anställda motsvarar en årlig löneökning med 2,5 procent minst 7,6 miljoner kronor i ökade lönekostnader. Samma siffra för en kommun med 4 000 anställda är över 30 miljoner kronor.

Det är med andra ord nödvändigt att övergripande lönepolitiska beslut får den uppmärksamhet och det engagemang från dig som beslut av den storleken kräver.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Schaller
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR