Publicerad 28 januari 2022

Avtal om utbyte av personuppgifter (facklig tillhörighet)

Avtal om utbyte av personuppgifter tydliggör hanteringen av utlämnandet av känsliga personuppgiften facklig tillhörighet. Syftet med avtalet är att skapa rättslig förpliktelse enligt GDPR för att uppfylla parternas skyldigheter enligt övriga avtal.

Avtalet innehåller tydliga beskrivningar av hur utbyte av listor över facklig tillhörighet ska göras mellan fack och arbetsgivare i samband med löneöversyn enligt löneavtalen, beräkning av facklig tid enligt AFF/LAFF 76 med mera.

Avtalet gäller mellan SKR, Sobona å ena sidan samt OFR Allmän Kommunal Verksamhet, OFR Hälso- och sjukvård, OFR Läkare, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd samt AkademikerAlliansen har träffat Avtal om utbyte av personuppgifter. Avtalet gäller från och med 2021-12-01 och tillsvidare.

Kommunal har valt att tacka nej till avtalet.

SKR/Sobonas råd för hantering av löneöversyn med Kommunal är att följa råden enligt cirkulär 22:52.

Ladda ner Avtal om utbyte av personuppgifter (PDF)

Cirkulär

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.