Publicerad 10 maj 2023

Pensionsavtal enligt kollektivavtal

Anställda hos kommun, region eller kommunalt bolag har tjänstepension. Det finns inte bara ett tjänstepensionsavtal utan flera olika avtal.

Vilket tjänstepensionsavtal arbetstagaren omfattas av beror bland annat på var hen jobbar, ålder eller om hen är beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning av Försäkringskassan.

Från och med 1 januari 2023 är det AKAP-KR (tidigare kallad AKAP-KL) som gäller för anställda inom kommun, region och vissa kommunala bolag.

Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension - AKAP-KR

AKAP-KR (tidigare AKAP-KL) trädde i kraft 2014-01-01 och är ett gemensamt pensionsavtal för kommuner, regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Avtalet gäller arbetstagare som är födda 1986 och senare samt arbetstagare som överenskommit om övergång från KAP-KL. Från och med 1 januari 2023 sker det vissa förändringar i AKAP-KR som till exempel höjda pensionsavgifter.

Överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad pension - AKAP-KR (PDF) Pdf, 796 kB.

Överenskommelse om ändringar och tillägg i KollektivAvtalad Pension - KAP-KL, protokoll (PDF) Pdf, 161 kB.

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KR och KAP-KL, protokoll (PDF) Pdf, 198 kB.

Informationsfilm om pensionsavtalet AKAP-KR

AKAP-KR är det framåtriktade tjänstepensionsavtalet för anställda inom kommun och region. I denna informationsfilm får den som är anställd vägledning kring sin tjänstepension och tjänstepensionsavtalet AKAP-KR.

Informationsfilm om pensionsavtalet AKAP-KR på Youtube

Överenskommelse om ändringar och tillägg med anledning av förändringar av särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst

SKR och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 31 oktober 2022 överenskommelse om ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR), KollektivAvtalad Pension (KAP-KL), HÖK 20 Kommunal, HÖK 20 OFR Allmän kommunal verksamhet och HÖK T AkademikerAlliansen.

Cirkulär 23:10 Information om särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst

Cirkulär 22:49 Överenskommelse om ändringar och tillägg med anledning av förändringar av särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst

Frågor och svar om särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst (SAP-R)

Webbsändning om överenskommelsen SAP-R

Ta del av SKR:s och Sobonas webbsändning från den 29 november 2022 i efterhand om särskilt avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten. Filmen är cirka 36 minuter.

Förändringar av särskild avtalspension (SAP-R,) YouTube

Äldre pensionsavtal

 • KollektivAvtalad Pension - KAP-KL

  KAP-KL är ett gemensamt pensionsavtal för kommuner, landsting och regioner och arbetsgivarförbundet Pacta. KAP-KL gällde mellan 2006-01-01 och 2022-12-31. KAP-KL ersatte de tidigare kommunala pensionsavtalen PFA 98 respektive PFA 01. KAP-KL omfattar fortfarande vissa medarbetare men är stängd för nytillträde.
 • PFA 98 och PFA 01

  PFA är ett pensions- och försäkringsavtal för kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och vissa kommunala bolag. PFA 98 gällde mellan 1998-01-01 och 2000-12-31. PFA 01 gällde mellan 2001-01-01och 2005-12-31.
 • PA-KL

  PA-KL är ett pensionsavtal för kommuner, landsting och regioner. PA-KL gällde mellan 1985-01-01 och 1997-12-31. PA-KL är ett bruttopensionssystem där samordning sker med allmän försäkring.

Informationsansvarig

 • Niclas Lindahl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.