Publicerad 8 maj 2023

Pensioner för kommun- och regionsektorn

Den 1 januari 2023 går kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Pensionsavsättningarna höjs samtidigt som arbetsgivarna får ökade möjligheter att förutse uppkomna pensionskostnader.

Nytt pensionsavtal för kommun- och regionsektorn – fakta om AKAP-KR

Den totala pensionsavsättningen höjs från 4,5 procent till 6 procent. 1,2 miljoner medarbetare i välfärden kommer att få högre och tryggare pensioner, samtidigt som kommuners och regioners pensionsskuld minskar.

Högre och tryggare pensioner gör kommuner och regioner till mer attraktiva arbetsgivare och bidrar därmed till att möta kompetensutmaningen. Det uppdaterade pensionsavtalet har också en stark jämställdhetseffekt. Fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor. Att de nu får mer i pension är ett kraftfullt bidrag till en mer jämställd arbetsmarknad.

Pensionsavtal AKAP-KR

Överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (PDF) Pdf, 796 kB.

Frågor och svar AKAP-KR

Informationsfilm - Val av tjänstepensionsavtal

Den här filmen ska underlätta för arbetsgivare inom kommun eller region att förstå det nya tjänstepensionsavtalet för att kunna informera och vägleda medarbetare. Valet står mellan att välja KAP-KL som medarbetaren redan omfattas av, eller att gå över till det avgiftsbestämda avtalet AKAP-KR. Filmen är cirka 16 min.

Information till medarbetare

SKR rekommenderar att kommuner och regioner informerar medarbetare om det kommande avtalsvalet i lämpliga kanaler, exempelvis på intranät eller i samband med medarbetarmöten. 

Informationsfilm om pensionsavtalet AKAP-KR

AKAP-KR är det framåtriktade tjänstepensionsavtalet för anställda inom kommun och region. I denna informationsfilm får den som är anställd vägledning kring sin tjänstepension och tjänstepensionsavtalet AKAP-KR.

Informationsfilm om pensionsavtalet AKAP-KR, Youtube

Informationsfilm om pensionsavtalet KAP-KL för vissa anställda inom kommun och region

Den som är anställd inom kommun eller region får i denna film vägledning kring sin tjänstepension och tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

Pensionsavtalet KAP-KL för vissa anställda inom kommun och region, Youtube

Vem omfattas av KAP-KL?

Du omfattas av KAP-KL om du:

 • påbörjat din anställning i kommun eller region före 2023 och
 • antingen har en beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning, är född 1957 eller tidigare samt
 • om du hade en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp och gjort valet att kvarstå i KAP-KL.

Informationsmaterial till medarbetare

Arbetsgivaren har informationsansvar gentemot medarbetare som ska göra ett val av tjänstepensionsavtal. Därför har ett partsgemensamt informationsmaterial tagits fram. Kopiera gärna texten och använd den i sin helhet i er kommunikation till medarbetare.

Partsgemensam valinformation till medarbetare (PDF) Pdf, 350 kB.

Avtalskonferens kring det nya pensionsavtalet

SKR och Sobona bjöd in till en webbkonferens den 28 september 2022 gällande den överenskommelse om pension som tecknats mellan parterna och vad som kommer att gälla för de som får möjlighet att byta från KAP-KL till AKAP-KR. Sändningen går att se i efterhand.

Webbsändning om avtalskonferens

Fakta om pensionsavtalet AKAP-KR

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett moderniserat pensionssystem, med höjda avsättningar.

 • AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet för anställda inom kommuner och regioner.
 • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 44 375 (år 2022) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
 • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av AKAP-KR.
 • Anställda upp till 65 år, som idag omfattas av KAP-KL, byter den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR och ges därmed möjlighet till högre pension.
 • Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL och erbjuds att gå över till AKAP-KR.
 • Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs till 60 år
 • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i 10 år.

Läkarförbundet har den 21 juni 2022 valt att ansluta till det nya pensionsavtalet.

Informationsansvarig

 • Niclas Lindahl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.