Demokrati, ledning, styrning

SKR arbetar för att stärka och utveckla demokrati samt kommunalt självstyre. Vi ger kommuner och regioner stöd i deras arbete med att utveckla sig som demokrati-, samhälls- och serviceaktör samt i sin roll som arbetsgivare. Dessutom ger SKR förtroendevalda och tjänstepersoner stöd i deras arbete.

Innehåll

Aktuellt

Evenemang