Publicerad 26 maj 2023

Utvärdera din kommun med Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Den visar hur kommunen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar.

Intresseanmälan

Om din kommun önskar beställa en utvärdering med kommunkompassen, eller vill ha ytterligare information om erbjudandet kan du göra en intresseanmälan ovan. SKR kontaktar dig inom kort.

Därför ska din kommun göra en utvärdering

En kommun som använder sig av Kommunkompassen får en genomlysning av kommunkoncernen utifrån ett övergripande perspektiv. Resultatet kommer att visa på både styrkor och förbättringsområden inom de åtta områdena.

Utvärderingens resultat är ett gott stöd för kommunens övergripande utvecklings- och förbättringsarbete samt ger kommunen även en möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och hitta goda exempel att lära sig av. Kommunen får tillbaka sitt resultat i en skriftlig rapport samt får en muntlig återkoppling.

Information om Kommunkompassen

I filmen berättar SKR för dig om hur en utvärdering med kommunkompassen praktiskt går till väga, hur kommunen ska ta hand om sitt resultat, vad som undersöks i Kommunkompassen, vilken nytta en kommun har av att genomföra en utvärdering. Filmen är 9 minuter och 15 sekunder lång.

Åtta områden granskas i Kommunkompassen

Kommunkompassen utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik demokratiaktör, samhällsaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare.

Kommunkompassen belyser kommunens förmåga att leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv samt hur samspelet mellan olika verksamheter och aktörer fungerar. Den fokuserar även på vad som kännetecknar en kommun som bygger välfärd utifrån medborgarens behov. Vid en utvärdering ställer SKR frågor kring hur kommunen arbetar inom olika områden som:

 • Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
 • Samhällsutveckling
 • Styrning och kontroll
 • Effektivitet
 • Brukarens fokus
 • Kvalitetsutveckling
 • Arbetsliv och
 • Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Kostnad

Kostnad för hela utvärderingen är 115 000 kronor. Priset inkluderar resor, övernattning, förberedelser, besök, slutrapport samt muntlig återkoppling. SKR:s utvärdering och den muntliga återkopplingen sker vid två olika tillfällen.

Informationsansvarig

 • Linda Nordberg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.