Publicerad 6 december 2022

Samverkan för uthållig demokrati

SKR och regeringen ingått en överenskommelse. Den svenska demokratin firar 100 år vilket uppmärksammas i hela landet. En avslutande konferens inom överenskommelsen skedde den 2 december 2022.

Den svenska demokratin står på en stabil grund med starkt stöd i befolkningen, högt valdeltagande och välfungerande rättssäkra institutioner. Men demokratin kan aldrig tas för given och har utmaningar som ett demokratiskt utanförskap där människor varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin, ett hårdnat debattklimat med förändrade förutsättningar för det demokratiska samtalet och mer synliga antidemokratiska aktörer som använder sitt våldskapital för att skrämma till tystnad. Därför tecknades en överenskommelse mellan SKR och regeringen.

Demokrati i vår tid - främja, förankra och försvara 

Under 2021 har SKR bjudit in till 20 konferenser ute i landet. Ett stort antal företrädare från kommuner, regioner samt aktörer inom civila samhället deltog i konferenserna, för att diskutera hur vi tillsammans kan uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

Den 2 december 2022 genomfördes en slutkonferens för att summera arbetet. Vilka utmaningar, vilka goda exempel och vilka möjligheter ser vi tillsammans vad gäller vår demokrati.

Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR och Parisa Liljestrand, kulturminister, höll tal för deltagarna. Dessa tal kommer inom kort kunna ses i två filmer. Ett arbete med tillgänglighetsanpassning pågår.

SKR har delat ut en Demokratiutmärkelse 2022

Under 2021 har högstadieskolor och gymnasier utarbetat och skickat in förslag till SKR på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. En Demokratiutmärkelse för skolklasser delades ut på Demokratidagen 2022.

Demokratiutmärkelse för skolklasser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR