Publicerad 2 mars 2023

Stöd och utbildning för nya förtroendevalda

SKR vill att alla nyvalda ska få en god grund för uppdraget som förtroendevald i kommuner och regioner. Här samlar vi olika former av stöd och utbildningar för dig som är förtroendevald och ny i ditt uppdrag.

SKR:s uppdrag är att stödja och bidra till att utveckla kommuners och regioners förutsättningar och verksamhet. SKR:s kansli erbjuder därför utbildningar stöd, service och professionell rådgivning till förtroendevalda i kommuner och regioner.

Gå direkt till

Ett urval av sidor på webbplatsen med innehåll som är viktigt för dig som är ny som förtroendevald. För fördjupad information om SKR:s stöd inom olika ämnesområden använder du webbplatsens huvudmeny.

Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare
  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.