Publicerad 9 november 2022

Budgetpropositionen för år 2023 samt höständringsbudgeten för 2022

De största satsningarna i årets budgetproposition gäller generella statsbidrag på 6 miljarder kronor samt riktade statsbidrag på närmare 6 miljarder. Läs mer i cirkulär 22:40 och EkonomiNytt 10/2022.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR