Publicerad 16 januari 2023

Beskattningsutfall

Beskattningsutfall (tidigare kallat taxeringsutfall) presenteras av Skatteverket. De visar den kommunala skattebasen per kommun och län samt totalt för riket. Intäkterna för enskilda kommuner och regioner beror främst på beskattningsutfallet för riket.

Skillnader i skatteintäkter mellan kommuner och mellan regioner jämnas till stor del ut i inkomstutjämningen, som är en del av utjämningssystemet.

Datum för och länk till de preliminära beskattningsutfallen finns i Ekonomikalendern. Nästa definitiva beskattningsutfall publiceras preliminärt den 6 december 2023.

SKR:s Ekonomikalender

Aktuellt

Flera förändringar i Skatteverkets rutiner kring beskattningsutfallet

Skatteverkets preliminära utfall påverkas från och med de utfall som presenterades 2017 av flera förändringar i Skatteverkets rutiner. Det första preliminära utfallet (prognosen) tidigarelades från augusti till juni, antalet preliminära utfall utökades från tre till sju, prognosmetoden ändrades och uppgifterna publicerades som så kallad öppen data (se länkar på sidorna nedan).

Detta innebär att kvaliteten i prognoserna och de uppgifter dessa grundas på kommer att vara svårare än tidigare att bedöma tills vi får några fler utfallsår med de nya rutinerna att luta oss mot, med större prognososäkerhet som följd.

Nya prognoser läggs till Skatteverkets webbsida efterhand

Länken nedan leder till sidan Alla Skatteverkets öppna data. Klicka på Titel för att sortera listan och välj sedan ”Beskattning, Beskattningsutfall (inkomstår 20XX)” så fälls lista ut med tillgängliga filer att ladda ned, Excel 2010 eller CSV-filer. Tillgängliga år är 2016 till och med 2019.

Utfallet på kommunal och regional nivå, Skatteverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Patrik Jonasson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR