Publicerad 11 januari 2023

Prisindex

Kommuner och regioner samt företag som är verksamma inom den kommunala sektorn använder prisindex i olika sammanhang. Det handlar om budgetering, planering och upphandling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR