Publicerad 30 november 2023

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

2023

Datum och aktiviteter 2023

Datum

Aktivitet

Avsändare

2023-11-02

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm

SKR

2023-11-08

Kurs: Få koll på individ- och familjeomsorg i din kommun, digitalt

RKA, SKR

2023-11-08

Utjämningsutredningen, seminarium 7: Individ- och familjeomsorg, IFO

SKR

2023-11-14

Utjämningsutredningen, seminarium 8: Förskola och skolbarnomsorg, Förskoleklass och grundskola

SKR

2023-11-21

Preliminärt beskattningsutfall 7

Skatteverket

2023-11-

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus

SKR

2023-11-21

Bokslutsdagen i Malmö, Scandic Triangeln

SKR

2023-11-28

Bokslutsdagen i Stockholm, Klara konferens

SKR

2023-11-29

Bokslutsdagen digitalt – webbsändning

SKR

2023-12-05

Slutligt beskattningsutfall

Skatteverket

2023-12-05

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för regioner, digitalt

SKR

2023-12-08

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner, digitalt

SKR

2023-12-08

Prisindex OPI och VPI

SKR

2023-12-14

Cirkulär och MakroNytt med ny skatteunderlagsprognos, uppgifter om PO-pålägg för år 2024 med mera

SKR

2023-12-15

Skatteunderlagsprognos, ett webbseminarium

SKR

2023-12-18
(prel)

Cirkulär om redovisningsfrågor

SKR

2023-12-22

Utfall i utjämningssystemen

SCB

2023-12-28

Cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2022 och prognos 2023–2025 samt cirkulär om utfall av utjämning 2024

SKR

2024

Datum och aktivigteter 2024

Datum

Aktivitet

Avsändare

Vecka 6

Internränta för 2024

SKR

2024-02-22

Befolkningsutfall 31 december 2023

SCB

2024-02-26

Skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2024 (cirkulär)

SKR

2024-03-01

Kommunernas och regionernas resultat för 2023

SCB

Vecka 10

Webbartikel/blogg med kommentarer till kommunernas och regionernas resultat för 2023

SKR

2024-03-12

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm

SKR

2024-03-25

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner. Digitalt

SKR

2024-03-27

Löne- och prisförändringar för regioner (cirkulär)

SKR

2024-04-15

Vårproposition

Regeringen

2024-04-16

Om Vårpropositionen samt preliminära uppgifter om PO-pålägg för 2025 (cirkulär)

SKR

2024-04-26

Skatteunderlagsprognos samt prognos för kostnadsutjämningen och LSS (cirkulär)

SKR

2024-05-14

Ekonomirapporten, maj 2024

SKR

2024-05-29 prel

RIPS-kommitté, årligt övervakningsmöte

SKR
med flera

Juni

Preliminärt beskattningsutfall

SKV

2024-06-18 prel

Prognos LSS-utjämning

SKR

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.