Publicerad 8 mars 2023

Ekonomirapporten

Ekonomirapporten ger en bild av kommuners och regioners ekonomi de närmaste åren, liksom deras förväntade behov och utmaningar.

2022 är ett valår med regeringsskifte och budgetpropositionen presenterades senare än vanligt. Därför presenteras årets andra Ekonomirapporten i december istället för som normalt i oktober.

Ekonomirapporten, december 2022

I fokus står den tuffa ekonomiska situation som många kommuner och regioner väntas stå inför nästa år, en följd av hög inflation och stigande räntor. Rapporten tar också upp nya analyser av sysselsättningens utveckling, rekryteringsbehov utifrån demografins utveckling med mera.

Läs eller ladda ner rapporten

Peter Danielsson, SKR:s ordförande, och Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom, reflekterar kort över rapporten. Filmen är knappt 2 minuter lång.

Presentation 14 december 13.00-13.40

Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom, redovisar rapporten i korthet tillsammans med Peter Danielsson, SKR:s ordförande.

Sändningen går att se även i efterhand.

Stödmaterial och infografik

Presentationer, stödmaterial och informationsgrafik som användes under webbsändningen finns tillgängliga för nedladdning och vidare användning.

Presentationer, infografik

Om Ekonomirapporten

Ekonomirapporten belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Den kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för regionernas och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året.

Tidigare utgåvor av Ekonomirapporten

In English

The summaries, sometimes more sections, are usually translated into English.

The Economy Report, earlier editions in English

Informationsansvarig

  • Madeleine Holm
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.