Publicerad 30 augusti 2022

Beslut och justeringar i RIPS för år 2022

RIPS – riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – ses över en gång per år. I årets skrift finns de centrala delarna i riktlinjerna beskrivna samt RIPS-kommitténs uppdrag. Det nya avtalet AKAP-KR som träder i kraft 2023 innehåller bestämmelser om en ny förmån. Inga ändringar i övriga antaganden.

Information om RIPS-kommitténs årliga möte, med resonemang och beräkningsantaganden för ränta och livslängd, finns i cirkulär respektive EkonomiNytt.

Bakgrund till RIPS

RIPS-kommittén, som ansvarar för att utarbeta förslag till riktlinjer för beräkning av kommunernas och regionernas pensionsskuld, sammanträdde den 8 juni. Kommittén ska redovisa vilka resonemang och vilket underlag som ligger till grund för förslagen. Med RIPS-kommitténs förslag som underlag fattar SKR:s VD beslut om aktuella riktlinjer. Aktuella riktlinjer ska publiceras senast i juni varje år.

Aktuella riktlinjer för RIPS

Senaste utgåvan av riktlinjerna heter ”RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2022)”.

I cirkulär 22:23 och EkonomiNytt 06/2022 beskrivs bakgrunden till 2022 års beslut om vilka antaganden som ska tillämpas.

I skriften RIPS 17 finns ytterligare information för den som är intresserad av att få en mer komplett bild av regelverket. Den innehåller en allmän beskrivning av och bakgrund till riktlinjerna, räkneexempel samt även riktlinjer för förtroendevalda.

RIPS 21, version 2022

RIPS 17

Cirkulär 22:23 (kommuner)

EkonomiNytt 06/2022 (regioner)

Informationsansvarig

  • Fredrik Holst
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.