Publicerad 3 juli 2023

Redovisning av pensionskostnader

Det är lagen om kommunal bokföring och redovisning som styr hur pensionskostnader ska redovisas. Till lagen finns rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. På SKR finns experter som erbjuder rådgivning inom området.

Redovisning av pensionsskulder och pensionskostnader regleras i lagen om kommunal bokföring och redovisning:

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, Riksdagen

Lagen kompletteras av rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) som är sektorns normgivande organ för redovisning:

Rådet för kommunal redovisning

Här finns SKR:s samlade information om bokföring och redovisning:

Bokföring och redovisning

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.