Publicerad 27 februari 2024

Folkmängdssiffror som underlag för budgetplanering

Befolkningens storlek har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från Utjämningssystemet. Beroende på sammanhanget är det befolkningen per den 1 november respektive befolkningen per den 31 december som används.

Folkmängdssiffror per den 1 november

Dessa uppgifter har betydelse för utfallet i Utjämningssystemet. SCB publicerade nya värden 9 december.

Folkmängdssiffror per den 1 november 2002–2023, SCB

Folkmängdssiffror per den 31 december föregående år

Befolkningsstatistiken som används i modellen Skatter & bidrag för kommuner är per den 31 december föregående år (det vill säga per den 1 januari innevarande år).

Den 22 februari 2024 publicerade SCB befolkningsuppgifter per den 31 december 2023.

Befolkning per den 31 december 2023 (Excel) Excel, 94 kB.

I filen finns rikets och kommunvisa uppgifter om befolkningen totalt samt för vissa åldersklasser.

Framskrivning av befolkningen 2022–2029

Den 25 maj 2022 publicerade SCB i sin databas kommun- och regionvisa framskrivningar för befolkningen till 2070.

SKR har sammanställt befolkningsprognoserna för de åldersgrupper som ligger till grund för att beräkna en prognos för kostnadsutjämningen i modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner.

Befolkningsprognoser 2022–2029 per kommun (6 MB, Excel) Excel, 6 MB.

Uppdateras ej

Från och med 2023 har SCB slutat att publicera kommun- och regionvisa framskrivningar för befolkningen. Det innebär att SKR inte längre har möjlighet att uppdatera tabellen med befolkningsprognoser.

Bilder och prognoser om folkmängden

På webbområdet Sektorn i siffror finns presentationer av befolkningsprognos för olika åldersgrupper, samt information om vilka uppgifter man kan söka fram hos Statistiska centralbyrån (SCB).

Sektorn i siffror


Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.