Publicerad 19 april 2024

Kostnad per patient, KPP

SKR arbetar för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården, KPP - Kostnad per patient. KPP innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt. I arbetet ingår att verka för att man ska använda enhetliga principer för att underlätta jämförelser.

SKR ansvarar för att KPP-data från sjukhusen sammanställs i en databas. Uppgifterna i databasen bildar ett underlag för utveckling av metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården. Arbetet sker i nära samarbete med regioner och sjukhus.

Fyra huvuduppgifter

SKR:s arbete med KPP har fyra huvuduppgifter.

  1. Verka för att enhetliga principer används i regionerna för KPP-beräkningar så att jämförelser underlättas.
  2. Sammanställa KPP-data från sjukhusen för varje år i en databas, den så kallade nationella KPP-databasen.
  3. Förvalta och utveckla NordDRG i samarbete med Socialstyrelsen. Detta sker inom ramen för ett gemensamt nätverk, Nätverket för patientklassificering (NPK).
  4. I samarbete med regioner och sjukhus utveckla metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården med hjälp av KPP- och DRG-data. Grunden för detta arbete är den nationella KPP-databasen.

NordDRG är ett system för klassificering av vårdkontakter och står för Nordiska ländernas samarbete med DRG (Diagnosis Related Groups).

Retrospektiva DRG viktlistor

Socialstyrelsen ansvarar för arbetet med DRG. Socialstyrelsen tar fram prospektiva DRG-viktlistor (prognostiserade vikter) varje år för somatisk och psykiatrisk vård.

Prospektiva DRG-viktlistor, Socialstyrelsen

SKR ansvarar för KPP-databasen och tar fram retrospektiva DRG-viktlistor varje år utifrån utfall i KPP-databasen.

DRG-vikter primärvård 2019-2022 (Excel) Excel, 37 kB.

Retrospektiva DRG-vikter psykiatrisk vård 2018-2022 (Excel) Excel, 56 kB.

Retrospektiva DRG-vikter somatisk vård - 2012-2022 (Excel) Excel, 167 kB.

Retrospektiva DRG-vikter somatisk slutenvård 1997-2012 (Excel) Excel, 119 kB.

Introduktionsfilmer

SKR och Socialstyrelsen arrangerade ett gemensamt webbinarium 2021 med fokus på utbildning inom DRG och KPP.

Introduktion till DRG-systemet

Här berättar Ralph Dahlgren från Socialstyrelsen om hur DRG-systemet fungerar. Längd: 60 minuter.

DRG-vikter, poäng och viktlistor

Jessica Sundberg,utredare på Socialstyrelsen berättar om vad DRG-vikter är, hur man kan skapar dem och vad man kan använda de till. Längd 10 minuter.

Om Nord DRG Explorer

Liselott Säll, utredare på Socialstyrelsen visar och berättar bland annat om hur man kan göra en sökning efter DRG baserat på diagnos. Längd cirka 8 minuter.

Nätverk

Alla regioner utom region Gotland har idag infört KPP-redovisning för en eller flera verksamhetsgrenar. För att uppnå nationell samstämmighet inom KPP-området har ett antal grupper och nätverk bildats:

  • KPP-kontaktpersoner har utsetts av samtliga regioner.
  • Ett nätverk för KPP-arbetet. Nätverksmöten sker 2 gånger per år.
  • En expert/referensgrupp för utvecklingen av KPP-principer och modell. Gruppen består av representanter från alla regioner som har infört KPP.

KPP-kontaktpersoner

Publikationer

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.