Publicerad 9 oktober 2023

Sammanställning över regionernas krav på remiss i öppen vård

För att få ersättning från patientens hemregion, är det nödvändigt att behandlande specialistläkare i öppen vård och fysioterapeut/sjukgymnast vid besök av patienter från andra regioner förvissar sig om att patienterna inte omfattas av remissregler.

Regionerna kan inte införa krav på remiss inom specialiteterna barnmedicin, gynekologi och psykiatri hos privatläkare, som ger vård enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning.

Inget remisskrav för fysioterapi inom samtliga regioner.

Följande regioner har varken remisskrav för läkare eller fysioterapeuter: Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Skåne och Halland.

Region Stockholm har infört remisskrav för besök/vårdkontakt som ska äga rum från och med den 1 december 2023 gällande vårdgivare som är verksamma enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) inom: ortopedi, handkirurgi och neurologi.

Region Jönköping har sedan tidigare infört krav på remiss för LOU-upphandlade avtal inom specialistvård gynekologi, urologi, specialistläkarmottagning öron, näsa och hals samt bedömning och behandling av SI-ledsmärtor.

Regioner med remisskrav för läkare

Regioner som har krav på läkarremisser.

Region med uppgift om länskod

Remiss behövs

Anmärkning

Stockholm 01

Läkare

Remisskrav gäller för LOU-upphandlade avtal inom:


- gastroenterologi och hepatologi

- kardiologi

- psykiatrisk öppenvård för vuxna med svåra depressioner
och/eller ångesttillstånd

- specialiserad kirurgi i öppen vård


Remisskrav gäller till vårdgivare med avtal enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom:


- barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM). Det gäller dock inte:

  • tillfälligt sjuka barn till och med sex månader
  • barn med kroniska sjukdomar och/eller funktionsnedsättning som redan går på mottagningen för ett grundtillstånd, men som insjuknar tillfälligt och där grundsjukdomen påverkar omhändertagandet av den tillfälliga sjukdomen på så vis att det finns behov av barn- och ungdomsmedicinsk specialistkompetens.

- logopedi

- obstetriska ultraljud

- ortopedi och handkirurgi

- planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

- planerad specialiserad lymfödemrehabilitering

- ryggkirurgi

- specialiserad hudsjukvård

- specialiserad neurologi

- specialiserad öron-, näsa- och halssjukvård

- specialistmottagning för ME/CFS (Myalgic Encefalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome)


Remisskrav för neuropsykiatrisk och kognitiv utredning.


Remisskrav gäller vårdgivare som är verksamma enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) inom:
- hud och könssjukdomar

- kardiologi

- medicinsk gastroenterologi och hepatologi

- kirurgi

- öron-, näsa- och halssjukvård

 

Remisskrav gäller från 1 december 2023 för vårdgivare som är verksamma enligt LOL inom:

- ortopedi
- handkirurgi
- neurologi

Uppsala 02

Läkare

Remisskrav för psykoterapi till vårdgivare med avtal enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Remisskrav gäller även för neuropsykiatriska och kognitiva utredningar.

Sörmland 04

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Jönköping 06

Läkare

Remisskrav gäller för LOU-upphandlade avtal inom:
- specialistvård gynekologi
- urologi
- specialistläkarmottagning öron, näsa och hals
- bedömning och behandling av SI-ledsmärtor.

Gotland 09

Läkare

Remisskrav till barnmedicin för barn över 2 år. Remisskrav gäller även för neuropsykiatriska och kognitiva utredningar.

Blekinge 10

Läkare

Remisskrav gäller till utredning av neuropsykiatrisk problematik i barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen och vuxenpsykiatrin samt att remissen måste godkännas av en regionfinansierad specialistmottagning inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller habilitering.

Västra Götaland 14

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.
Remissen ska utfärdas av läkare inom barn- och
ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin.

Värmland 17

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar för vuxna och barn.

Örebro 18

Läkare

Remisskrav för skolbarns besök hos logoped vid dyslexi bedömning från elevhälsan och specialistläkare. Vid språkstörning även psykologbedömning samt vid dyskalkyli även särskilt underlag.

Remisskrav gäller även för utredning av könsdysfori och för neuropsykiatriska utredningar.

Västmanland 19

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Dalarna 20

Läkare

Remisskrav endast till psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar.

Gävleborg 21

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Västernorrland 22

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Jämtland/

Härjedalen 23

Läkare

Remisskrav endast för smärtbehandling av specialistläkare.

Västerbotten 24

Läkare

Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar för vuxna. Remisskrav gäller även för barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsklinik, hudmottagning och habiliteringscentrum.

Norrbotten 25

Läkare

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.