Publicerad 16 december 2022

Tillgänglighet i hälso- och sjukvården

SKR bedriver sedan många år ett arbete för förbättrad tillgänglighet i hälso- och sjukvården i samverkan med landets regioner. I takt med utvecklingen av hälso-och sjukvården behöver processer inom vården kontinuerligt omprövas.

Inom ramen för arbetet med förbättrad tillgänglighet drivs nätverk, utbildningar och utvecklingsprogram samt analys och presentation av rapporter. Som underlag för uppföljning finns informationsmodeller som möjliggör standardiserad rapportering och jämförbarhet regionerna emellan.

Väntetider i vården

SKR ansvarar för den nationella väntetidsdatabasen dit landets regioner och privata vårdgivare rapporterar aktuell data kontinuerligt varje månad. Den rapporterade datan möjliggör att:

  • bedriva faktabaserad utveckling och skapa lärande
  • förstå variation
  • förutse behov och stödja planering
  • stödja bättre beslutsfattande.

Väntetider i vården har sammanställd statistik över väntetider och tillgänglighet till svensk hälso- och sjukvård, utifrån den lagstadgade vårdgarantin. Statistiken är öppen för alla att ta del av men är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Väntetider i vården

Utvecklingsprojekt och utvecklingsprogram

Som ett led i SKR:s arbete att stödja utvecklingen av god tillgänglighet till och genom hälso- och sjukvården och vård- och omsorgen driver SKR tillsammans med regionerna en rad utvecklingsprojekt genom de nationella nätverken för tillgänglighetssamordnare, vårdlotsar och utsedda kunskapsbärare i respektive region.

Från och med 2022 ger även SKR utvecklingsprogrammet Att leda utveckling för bättre tillgänglighet en gång per år.

Att leda utveckling för bättre tillgänglighet 8 mars 2023

I november genomfördes 2022 års summering av utvecklingsprogrammet. Medverkande gjorde bland annat Emma Spak, Lisbeth Löpare Johansson, Pia Lindberg, Anna Östbom från SKR samt representanter från regioner och kommuner. Längd: 1 timme och 7 minuter.

Rapporter

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.