Publicerad 17 januari 2023

Överbeläggningar i vården

Regionerna rapporterar varje månad in resultat från verksamheternas mätningar av överbeläggningar, utlokaliserade patienter och disponibla vårdplatser till en databas. Här presenteras resultatet.

Resultat från regionernas mätningar av överbeläggningar presenteras i slutet av varje månad efter att mätningen är genomförd.

Resultat för överbeläggningar, utlokaliserade patienter, disponibla vårdplatser Väntetider i vården

Rapporter om överbeläggningar

I rapporten sammanfattas resultaten från ett arbete som syftar till att på nationell nivå öka kunskaperna kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyggas och hur patientsäkerhetsriskerna förknippade med dessa kan minskas. Arbetet omfattar bland annat analyser av vårdplatsdata och ett antal intervjuer med personer med olika funktioner inom olika regioner.

Rapporten "Ingen på sjukhus i onödan"

I den här skriften presenteras de viktigaste resultaten från arbetet med rapporten "Ingen på sjukhus i onödan". Det är ett ramverk i vilket ett antal förslag har samlats. Dessutom har ett antal arbetssätt valts ut och beskrivits med syfte att kunna fungera som verktyg i arbetet med att förebygga och hantera överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter.

Rapporten "För en välfungerande vårdkedja"

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.