Publicerad 25 mars 2021

E-hälsa

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

Aktuellt

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR