Publicerad 17 mars 2023

Ledarskapsstöd Nära vård

Omställningen av svensk hälso- och sjukvård och omsorg till Nära vård ställer höga krav på ledarskap. SKR arbetar på olika sätt för att stödja ledande tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med omställningen att driva en så stor förändring som inbegriper både flera huvudmän och många professioner.

Att hantera komplexa system

Det är ofta oförutsägbart och dynamiskt att driva en omställning och det går sällan att planera exakt hur processen ska gå till. SKR har tagit fram en handbok för att stötta i arbetet med omställningen. Handboken är tänkt som vägledning och inspiration i det viktiga arbetet med omställningen till Nära vård. Handboken är riktad till dig som ska leda eller driva omställningen till Nära vård.

Handbok: Att driva omställningen till Nära vård

Ledarskapsprogram

SKR erbjuder ett ledarskapsprogram för tjänstepersoner, chefer och ledare inom vård och omsorg och förtroendevalda. Syftet är att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap, öka kompetensen i att leda en storskalig förändring samt att dela erfarenheter och lära av varandra.

Programmet genomförs bäst i samarbete länsvis mellan huvudmännen.

Kursdatum och tider för tjänstepersoner, chefer och ledare våren 2023

 1. 2 februari 14.00-17.00 - Att formera sig
 2. 7 mars 15.00 -16.30 - Internationell utblick
 3. 11 april 14.00 - 17.00 - Att komma i görande
 4. 16 maj 14.00 - 17.00 - Att bli uthålliga

Ledarskapsprogram Nära vård för tjänstepersoner

Ledarskapsprogram förtroendevalda våren 2023

Ledarskapsprogrammet Nära vård som vänder sig förtroendevalda pausas under våren 2023, då tiden sammanfaller med många aktiviteter för nytillträdda förtroendevalda. SKR erbjuder istället två digitala tillfällen i februari och april för grundläggande information om Nära vård och vad omställning till Nära vård kan innebära i uppdraget som förtroendevald.

Att leda för Nära vård 19 april klockan 15.00-16.30

Seminarier för högsta tjänsteledningen i kommuner och regioner

SKR arrangerar ett ledarskapsprogram under våren som innefattar tre seminarier och två länsdialoger. Sista anmälningsdag var 15 december 2022.

 1. Seminarium 28 februari 14.00-17.00 - Att formera sin systemledning
 2. Länsdialog 15 mars klockan 16.00-17.00
 3. Seminarium 28 mars 14.00 - 17.00 - Att komma i görande som systemledning
 4. Länsdialog 20 april klockan 16.00-17.00
 5. Seminarium 9 maj 14.00 - 17.00 - Att leda systemet tillsammans och bli uthålliga

Introduktion ledarskap och Nära vård

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård på SKR och Klara Palmberg Broryd, teknologie doktor med specialisering på komplexitet, svarar på frågor om ledarskap och Nära vård. Frågorna som ställs är:

 • Vilken roll spelar ledarskapet för omställning till Nära vård?
 • Vad är SKR:s roll i omställningen till Nära vård?

Ledarskapet är centralt för omställningen till Nära vård. Klara Palmberg Broryd menar att ledare både inom regioner och kommuner behöver "kroka arm" och samarbeta i omställningen till Nära vård och att sätta igång och börjar "göra". Lisbeth Löpare Johansson berättar om handboken och ledarskapsprogrammet. Längd: 2 minuter

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.