Publicerad 24 januari 2024

Förstärkning av ambulansvården 2024

Som en del av överenskommelsen God och nära vård 2024 vill SKR tillsammans med regeringen stimulera till utveckling av ambulanssjukvården.

Förstärkning av ambulanssjukvården är ett av flera övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen God och nära vård 2024. Det omfattar totalt 46 miljoner kronor till regionerna. Regionerna ska genomföra insatser som syftar till att:

 • utveckla ambulanssjukvården
 • göra ambulanssjukvården mer jämlik och effektiv
 • anpassa den till de förändringar som omställning till god och nära vård innebär.

Medlen kan exempelvis användas till:

 • Insatser som utvecklar ambulanssjukvården, exempelvis insatser för ökad effektivitet avseende responstider och som möter hälso- och sjukvårdens utveckling inklusive omställningen till en nära vård.
 • Kompetenshöjande insatser för medarbetare inom ambulanssjukvården som till exempel utbildningsinsatser.

Överenskommelse 2023

Förstärkning av ambulanssjukvården var ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen God och nära vård 2023. Det omfattade totalt 85 miljoner kronor till regionerna. Regionerna skulle för dessa medel genomföra insatser som syftade till att:

 • utveckla ambulanssjukvården
 • göra ambulanssjukvården mer jämlik och effektiv
 • anpassa den till de förändringar som omställning till god och nära vård innebär.

Medlen kunde exempelvis användas till:

 • Insatser som utvecklade ambulanssjukvården för att möta hela hälso- och sjukvårdens utveckling och behov. Det gällde såväl god och nära vård som högspecialiserad vård.
 • Insatser för ökad effektivitet avseende responstider, exempelvis ökad samverkan med andra aktörer för omställningen till nära vård.
 • Kompetenshöjande insatser för medarbetare inom ambulanssjukvården. Insatserna kunde rikta sig till medarbetare inom hela larmkedjan.
 • Insatser som gav utvecklade förutsättningar för samordning av sjuktransporter. Det kunde till exempel handla om samverkan mellan regioner och med andra aktörer.

Rapporter och publikationer

Informationsansvarig

 • Carin Renger
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.