Publicerad 25 maj 2023

Kongress 2023

SKR:s valkongress ägde rum den 21 mars i Stockholm och ordinarie kongress äger rum den 15-16 november i Helsingborg.

På valkongressen valdes SKR:s styrelse och ordförande och på ordinarie kongress beslutas SKR:s inriktning för mandatperioden 2023-2027.

Ombuden företräder SKR:s medlemmar

På SKR:s kongresser samlas 451 ombud som företrädare för förbundets medlemmar. Det är samma ordinarie ombud som bjuds in till båda kongresserna.

Ordinarie kongress 15-16 november genomförs på Clarion Sea U i Helsingborg.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.