Publicerad 21 september 2021

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Kansliet föreslår att SKR ställer sig huvudsakligen bakom förslagen

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.