Avtal 20: Tre nya avtal på plats

Efter tuffa förhandlingar har SKR undertecknat tre nya avtal med Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (AKV), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår, och Läkarförbundet. Nu ska avtalen implementeras ute i verksamheterna och vi uppdaterar löpande informationen med svar på de vanligaste frågorna kring avtalen.

Coronapandemin har påverkat hela vårt samhälle under lång tid. Chefer och medarbetare i välfärden ställdes över en natt inför en kris som gjorde att de snabbt fick ställa om arbetssätt och organisation. Att under de omständigheter som rådde i hela samhället genomföra en avtalsrörelse var egentligen aldrig ett alternativ. Därför beslutade vi i våras tillsammans med fackförbunden i vår sektor att avtalsförhandlingarna skulle skjutas upp till den 31 oktober.

Det har varit tuffa förhandlingar under hösten, men det ska det vara med tanke på de olika roller vi och de fackliga organisationerna har. Det har varit extremt svåra förutsättningar att navigera i, med knepiga ekonomiska förutsättningar, en splittrad arbetsmarknad och inte minst pandemins effekter. Det har varit angeläget att landa avtal så snart som möjligt för att ge så goda förutsättningar som möjligt i medlemmarnas verksamheter.

Frågor och svar om avtalen läggs ut löpande

För SKR och arbetsgivarna i kommuner och regioner var det viktigt att alla de medarbetare som gjort ett enormt arbete under coronapandemin inte skulle förlora på att ha fått avtalen uppskjutna. Lösningarna ser lite olika ut för de olika avtalen, där det blev ett engångsbelopp för avtalet med Kommunal och en löneöversyn från 1 april 2020 när det gäller AKV och Läkarförbundet. Vi fick också igenom en lång avtalsperiod som sträcker sig ända till 31 mars 2024. Den i praktiken fyra år långa avtalsperioden är bra för kommuner och regioner, som nu får gott om tid på sig att långsiktigt planera och utveckla sina verksamheter.

Nu ska avtalen ut i verksamheterna i kommuner och regioner och komma till användning på arbetsplatserna. På vår webbplats finns alla huvudöverenskommelser och vi uppdaterar löpande informationen kring avtalen. De vanligaste frågorna hittills kring avtalen har vi besvarat och vi kommer även här att uppdatera informationen med fler frågor och svar.

Fakta om avtalet med tillhörande frågor och svar med Kommunal

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Det är många som på olika sätt bidragit till att vi kunde teckna de här avtalen. Jag vill rikta ett stort tack till medlemsföreträdarna i kommuner och regioner som snabbt ställt upp med viktig input, till Sobona som vi haft ett mycket bra samarbete med och alla kollegor på SKR som jobbat outtröttligt trots svåra förutsättningar.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen