Kunskap och stöd för att hålla i arbetsmiljöarbetet i denna tid

Dagligen imponeras jag över hur snabbt medarbetarna i välfärdens löser helt nya utmaningar och hur effektivt verksamheterna ställer om till nya arbetssätt och förutsättningar.

Jag kan inte nog framhålla värdet av alla de professionella, erfarna och ansvarstagande medarbetare som utgör välfärdens viktigaste tillgång. Inte bara i dessa akuta tider utan alltid. Året runt, dygnet runt och i landets alla delar.

Viktigt med tillgång till stöd

Som arbetsgivare har Sveriges alla kommuner och regioner ansvar för att medarbetarna har en säker arbetssituation. Arbetsmiljöarbetet är centralt. Inte bara under normala förhållanden utan i synnerhet nu - i dessa akuta tider då många arbetar under stor press. En del arbetar också i svåra situationer som man inte är tränad inför eller har erfarenhet av. Då blir tillgången till extra stöd eller till och med krishantering väldigt angelägen. Därför känns det bra när vi nu får rapporter om att kommuner och regioner har krisstöd till medarbetarna högt på dagordningen. Det handlar till exempel om att erbjuda telefonstöd dygnet runt, att företagshälsovården används fullt ut i verksamheterna och att stödet till cheferna har stärkts.

Suntarbetsliv presenterar idag en ny webbsida för att ytterligare stötta arbetsmiljöarbetet med kunskap och erfarenhet utifrån de speciella omständigheter som corona-krisen försätter verksamheterna i. Sidan lyfter bland annat fram riskbedömningar samt krisstöd och oro.

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

Hållbart arbetsmiljöarbete

Kommuner och regioner är bra på arbetsmiljöarbete. Under många år har verksamheterna arbetat hårt, ofta i partssamverkan, för att bygga strukturer för ett hållbart arbetsmiljöarbete. Det är i tuffa tider ett grundligt arbete betalar sig och nu måste vi alla hålla i det arbetet, för en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro framöver.

Även vi som centrala parter ska hålla i och fortsätta utveckla vårt partsarbete, bland annat med vår gemensamma satsning på Suntarbetsliv. Jag vill också påminna om att det finns kunskap och stöd att hämta i SKR:s partsarbete "Samverkan kring friskare arbetsplatser" samt SKR:s satsning "Uppdrag psykisk hälsa".

Samverkan för friskare arbetsplatser

Uppdrag psykisk hälsa

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen